Inschrijven

De online verkoop is gestopt.
Houd de website in de gaten.

In verband met de slechte weersvoorspellingen gaat de Santarun 8 december helaas niet door. De verkoop is gestopt.

Check onze Facebook groep en deze website voor updates.

Deelname aan de Rotary Santa Run houdt automatisch in dat u akkoord gaat met het onderstaand reglement.

· De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Rotary Santa Run af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

· Deelnemers dienen de aangegeven looproute te volgen.

· Instructies van vrijwilligers, verkeersregelaars en de organisatie moeten worden opgevolgd.

· Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig persoonlijk letsel, ontstaan voor, tijdens of na het evenement.

· Deelnemers dienen er zich van bewust te zijn dat het parcours niet uitgezet is voor een ‘echte’ hardloopwedstrijd en dienen derhalve extra alert te zijn op obstakels en mede weggebruikers. Het parcours is niet afgezet, we lopen tussen het winkelend publiek en overige verkeersdeelnemers door.

· Voor situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Rotary Santa Run.

· De deelnemers en ouders/verzorgers gaan akkoord met uitzending van het gemaakte beeldmateriaal waarop de deelnemer te zien is.

· De organisatie van de Rotary Santa Run is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte / gestolen spullen, achtergelaten bij de garderobe .